Led din utveckling genom att veckla ut din ledning

”De som är läraktiga i en förändrad värld ärver världen, medan de som redan är lärda finner sig perfekt utrustade i en värld som inte längre existerar”. Okänd

Jag funderar mycket över när min erfarenhet är en tillgång och när den är en belastning och, som vanligt, har jag inte kommit fram till ett entydigt svar, utan det beror på.  Jag tror att det viktiga är att ständigt ställa sig frågan och vara nyfiken på nya lösningar, där mitt ”problem” är att för en stund släppa det jag redan ”kan och vet” för att okritiskt kunna värdera det nya.

För att blomstra i nutiden och framtiden anser jag att många organisationer som jag jobbar med mår bra av att byta perspektiv. Här blir jag mer och mer övertygad om att vi behöver bli bättre på att anamma modernt ledarskap där vi tar tillvara på alla drivkrafter, kunskaper och kreativitet som finns i hela organisationen. Exempel på perspektivbyte kan vara från mål till riktning eller från vinstfokus till värdefokus och där vi nyttjar hela människan istället för att försöka omforma oss till ”rationella” robots.

Vi kanske ska ställa andra frågor? Det kan räcka med att byta ett par perspektiv som till exempel att:

Istället för att fundera på hur mycket press jag kan lägga på mina medarbetare för att uppnå målen kanske vi ska ställa frågan: Hur hjälper jag dig att verkligen tycka om att komma hit?  Då vi tillbringar den största delen av vår vakna tid på ett arbete är det viktigt att trivs samtidigt som lust och kreativitet alltid har varit bättre drivkrafter än stress och press.

Istället för att fundera på att maximera allt mot kortsiktiga mål och delmål kanske vi ska sätt ut en riktning och fokusera på att hjälpa varandra att lyckas, så att vi oavsett vad som händer i nuet gemensamt har fokus på riktningen mot vår vision.

Bytt magont mot utmärkelser

Enkla saker som detta har räckt för att en vd som jag coachar ska slippa magont och istället vinna utmärkelser. Han har (äntligen) förstått att det inte är han som måsta ha svar på alla frågor, utan att han faktiskt har anställt kompetenta medarbetare för att sköta detta. Då han varken är bäst på allt eller tycker att allt är lika kul så har han nu släppt både ansvar och befogenheter till olika grupper som tycker att det är utvecklande, kul och engagerande att få sätta sig in i alla detaljer för att driva verksamheten framåt.

Så istället för att försöka ha svar på alla frågor själv ställer han frågorna till de anställda. Han ger dem utrymme där varken han eller gruppcheferna är med för att lösa problem och bestämma hur de vill sköta arbetet på bästa sätt. Sedan ställer han frågan till gruppcheferna hur de kan använda den extra tid de nu har fått på bästa sätt, då de är hans nyckelpersoner.

Genom att byta perspektiv och genomföra dessa enkla förändringar, att ställa frågor istället för att komma med svar så har han totalt förändrat både engagemang, arbetsglädje och lönsamhet.

Om du är nyfiken på hur du kan skapa mer arbetsglädje och lönsamhet i din organisation så låt oss ta ett förutsättningsfullt samtal. 

Om Ola Wallström:

I en allt snabbare och mer komplex värld hjälper Ola företag, organisationer och individer att hålla fokus på det som är viktigt. Klarsyn, visdom och kreativitet är ledstjärnor som skapar resultat, även när det stormar. Du slipper då att fastna i stress, oro och ineffektivitet.

Transformativt ledarskap genom inre klarhet

Transformativt ledarskap genom inre klarhet

Insikter som skapar avsikter för människor och företag Så vad händer om det tar lång tid? Så vad händer om det redan tagit längre tid än du trodde? Så vad händer om det kommer att ta ännu längre tid? Vet att dagen du är framme alltid kommer, för det gör den alltid,...

läs mer