Transformativt ledarskap

Ett företag utan människor är bara ett rum fullt med prylar …

När ledarskapet i en organisation inte fungerar optimalt så kostar det både ekonomiska och mänskliga resurser. Alla kan ligga i och ”jobba för fullt” men det blir ingen önskad effekt, utan det blir istället gnäll, stress och ineffektivitet. 

Det är en ledares roll att skapa förutsättningar för varje individ att kunna prestera samtidigt som det görs på ett hållbart sätt. Att medarbetarna (och du som ledare) kan göra bra resultat över tid utan press och stress.

Transformativt ledarskap fokuserar på kommunikation, relation och varje individs ”inre spel” för att frigöra organisationens kreativitet, samarbetsförmåga och trygghet så att organisationen kan verka i bra beslutsförmåga, effektivitet och konstruktivitet.

Att resa inåt för att agera bättre utåt

I en allt snabbare och föränderlig värld är målet att varje medarbetare ska ha förmågan att behålla sin klarsyn och kunna prestera oavsett de omständigheter som råder för tillfället. Att yttre förändring är ett normalt tillstånd som hanteras genom att förstå sig själv, sina tankar och ha tillgång till sitt lugn, kreativitet och energi i alla situationer.

I transformativt ledarskap med transformativa workshops/utbildningar/think-tanks på plats hos kund jobbar vi med teorier, upplevelsebaserade övningar och reflektion som förflyttar människor och organistaioner. Syftet är att var och en av deltagarna ska få bättre förståelse för hur de fungerar, vad som driver dem och hur de kan förhålla sig till andra (medarbetare, chefer, kunder) och hur de kan behålla sitt lugn och klarsyn under alla omständigheter. Detta för att skapa en miljö där alla utan stress och press har en förutsättning att prestera efter bästa förmåga. 

Det handlar om att släppa lös all kreativitet, nyfikenhet och uthållighet som finns i alla organisationer och som gör jobbet kul, spännande och utvecklande. Att vi tillsammans kan samverka för bättre resultat där vi hjälper andra att lyckas, där vi jobbar i flow istället för under press – helt enkelt för att var och en vill.

Nedan finner du exempel på Workshops (med möjlighet till förlängning eller skräddarsydda paket) med er ledningsgrupp, team eller arbetsstyrka där vi sätter en riktning. Sedan fortsätter ni med mig eller på egen hand:

Kontaktuppgifter:
info@olawallstrom.com

Besöksadress:
Perspektivo AB
c/o Ekskäret Klustret
Birger Jarlsgatan 58
114 29 Stockholm