TRANSFORMATIVT LEDARSKAP

2+2 DAGAR workshop

Hur du förstår ditt och dina medarbetares ”inre spel” och frigör dold potential

Transformativt ledarskap fokuserar på kommunikation, relation och varje individs ”inre spel” för att frigöra organisationens kreativitet, samarbetsförmåga och trygghet så att organisationen kan verka i bra beslutsförmåga, effektivitet och konstruktivitet.

I en allt snabbare och föränderlig värld är målet att varje medarbetare ska ha förmågan att behålla sin klarsyn och kunna prestera oavsett de omständigheter som råder för tillfället. Att yttre förändring är ett normalt tillstånd som hanteras genom att förstå sig själv, sina tankar och ha tillgång till sitt lugn, kreativitet och energi i alla situationer.

Under totalt 4 dagar arbetar vi med teorier, upplevelsebaserade övningar och reflektion. Syftet är att var och en av deltagarna ska få bättre förståelse för hur de fungerar, vad som driver dem, hur de kan förhålla sig till andra (medarbetare, chefer, kunder) och hur de kan behålla sitt lugn och klarsyn under alla omständigheter. Detta för att skapa en miljö där alla utan stress och press har en förutsättning att prestera efter bästa förmåga.

Utbildning i 2 x 2 dagar med mellanliggande arbete.

*För chefer, teamledare och informella ledare som vill bygga en kultur där alla samverkar, mår bra och presterar även när det stormar omkring oss.

Målsättning:

Att förstå hur våra tankar och mänskliga mekanismer egentligen
fungerar. Så att varje ledare alltid kan hantera det oväntade (och
väntade) i klarsyn, visdom och kreativitet.

Ur innehållet:

 • Att hjälpa medarbetarna att vara stressfria och effektiva
 •  Att hantera en komplex omvärld
 • Kunna prestera även när det stormar
 • Att komma till insikt kring vad som får oss att agera
 • Att förstå sig själv och att se andra
 • Gränser (vem sätter mina gränser)
 • Konflikthantering i praktiken
 • Bli ditt bästa jag och den givna förebilden
 • Oro inför framtiden
 • Varför tar saker sån tid
 • Risken med att överanalysera
 • Tid för reflektion