Tänk om vi Löser fel problem?

1 Dagars workshop

Berättelsen om kommunen som gjorde sig fria från onödiga krav och måsten med redan förbrukat bäst-före-datum.

Ovisshet om framtid och ibland orimliga krav på individen gör att vi tär på den trygga grund vi alla borde ha rätt att utgå ifrån. Följderna kan innebära stress, utbrändhet eller på annat sätt ohälsa som konsekvens för såväl individ som arbetslag eller andra osunda förhållanden som ibland genomsyrar hela organisationer.

Välkommen till en dag som skapar en alternativ dimension kring att fatta kloka beslut ihop där självledarskap och självorganiserande team är nyckelfaktorer. Vi öppnar dörren från verkställande till att förvalta ett förtroende byggt utifrån en gynnsam riktning förankrad i medvetna och trygga individer för en framtida samhällsstruktur genomsyrad av tillit.

Välkommen till en insiktsresa med potentialen att skriva framtidshistoria:

*För chefer, ledare eller medarbetaren som vill få svar på varför vi gör som vi gör. Vi utforskar vad som skulle hända om vi får större access till våra inre drivkrafter utan påverkan/åverkan från andras tyckanden eller gamla sanningar med ett oftast redan utgånget bäst-före-datum.

Målsättning:

Den övergripande målsättningen med dagen är att öppna fler sinnen till insikter som minskar stress, och frigör nycklar till att se klarare och samverka med större potential.

Ur innehållet:

 • Att bli fri från osund stress
 • Tänk om vi löser fel problem
 • Det egna ansvaret i att verka och samverka
 • Självförtroende & självkännedom
 • Att komma till insikt kring vad som får oss att agera
 • Att förstå sig själv och att se andra
 • Från bättre ÄN andra till bättre FÖR andra
 • Från att sätta mål till att färdas effektivt i rätt riktning
 • Nyckeln till glädje och lycka i alla situationer
 • Lägg inte ditt välmående i andras händer
 • Risken med att överanalysera
 • Kraften i att reflektera mera