Stresshantering

Tänk om vi stressar i onödan…

I en allt snabbare och disruptiv värld letar många efter strategier och förhållningssätt att hantera en upplevd osäker framtid. Då världen känns mer osäker och snabbt växlande satsar allt fler på att försöka kontrollera både det som händer och sina tankar. 

Trots att det finns fler coacher, psykologer, beteendevetare, socionomer och andra som i all välvilja vill hjälpa andra att må bra så är det större psykologisk ohälsa och stress än det någonsin har varit.  

Kanske behöver vi belysa psykologisk ohälsa, stress och rädda tankar från ett annat perspektiv. Att stress kanske till och med är en sund varningssignal som säger att vi har fastnat i stressiga tankar, där vi inte reflekterar över att tankar bara är tankar och inte verkliga.  

Ett pressmeddelande om stressfrihet…

När vi förstår att framtiden inte finns på riktigt just nu utan bara i form av en tanke. En möjlig framtid, bland alla andra möjligheter men som inte behöver vara verklig. Perspektivet att vi lever vårt liv inifrån och ut och inte utifrån och in – vilket innebär att det kanske inte är våra omständigheter som skapar vår upplevelse utan det är våra tankar kring våra omständigheter. 

Frågan om vi kan besegra eller gå igenom våra rädslor och stress eller om det kanske inte finns så mycket att vara rädd eller stressad för från första början. Följt av gruppdiskussion samt frågor och svar.  

“Tänk om vi inte kan kontrollera våra tankar, 
att om vi bara kan förstå vad en tanke är… 
i det ögonblicket tappar tanken kontroll över oss.” 

Tänk om vi är skapade att kunna hantera den värld vi lever i och att det i grunden bara finns ett problem: Att rädda osäkra tankar … och då kan det vara bra att förstå vad en tanke är? 

Transformativa workshops där deltagarna får tillgång till fler perspektiv som möjliggör nya möjligheter och nya förhållningssätt till stress, prestation och samverkan med andra. 

Kontaktuppgifter:
info@olawallstrom.com

Besöksadress:
Perspektivo AB
c/o Ekskäret Klustret
Birger Jarlsgatan 58
114 29 Stockholm