Hur du håller huvudet kallt när det stormar omkring dig

 

Jag tror att vi helt har missförstått vad stress är och var stress kommer ifrån. När jag studerar rapporter, googlar olika sidor och läser på stressforskningsinstitutets hemsida så utgå alla från samma infallsvinkel … att stress kommer från yttre påverkan och när den blir för stor så springer vi in i väggar, brinner upp eller får psykisk ohälsa.

 

Men tänk om stressen i sig inte kommer utifrån? Om psykisk ohälsa inte är ett sjukdomstillstånd utan snarare en tankevurpa? Tänk om detta är saker som inte ska behandlas utan att de är saker som ska förstås. Och tänk om förståelsen hur vårt sinne och våra tankar fungerar i grunden är själva lösningen på problemet.

 

För tänk om stress inte kommer utifrån utan att den egentligen kommer inifrån, helt oskyldigt från våra tankar kring de omständigheter som råder just nu. Även om vi till exempel alltid upplever att vi har mycket att göra så varierar känslan av stress. På samma sätt kan vi känna oss ensamma när vi är tillsammans med hundratals människor eller med våra närmaste kollegor, och vi kan känna en stor samhörighet med andra människor fast vi är helt ensamma hemma eller i skogen. Då blir det tydligt: att det inte har med andra människor att göra utan att allt handlar om mina tankar i stunden.

 

Tankar är fluff …

Då kan det vara bra att veta att en tanke bara är fluff! En godtycklig och flyktig illusion som är till för att ge oss upplevelsen av livet, men utan att den för den skull vara verklig eller sann. De är dessutom varken positiva eller negativa, de är bara tankar.

 

För det finns ingen framtid, eller förflutet – det finns bara nu. Alla tankar om en framtid är bara en fantasi, för framtiden är ju inte här än. Alla tankar om det förflutna är just nu bara en dröm för det förflutna finns ju inte här just nu. En illusion om något som har varit, eller kanske har varit då även våra minnen har en tendens att ändras över tid.

 

Så det finns bara nu och det är tanken som du har i ögonblicket som skapar din känsla i stunden – inget annat. 

 

Jag fick häromdagen tips av en kamrat på hur jag kan dämpa kortisolnivån i kroppen innan en föreläsning, kortisol är ett så kallat stresshormon, så att jag kan bli riktigt lugn innan mina föreläsningar. Jag fick ett par konkreta tekniker på hur jag kan ändra mina hormonnivåer. Goda tips i all välmening från en välvillig vän. 

 

Men jag ser ett annat alternativ, som inte kostar lika mycket energi, och det är att göra ingenting! När jag förstår på riktigt att det är tanken kring föreläsningen som skapar stressen och inte själva föreläsningen (vilket är omöjligt då jag inte föreläser just nu) och att alla mina tankar är godtyckliga, en illusion och flyktiga så kan jag bara låta det vara. För då vet jag att det snart kommer en annan, godtycklig tanke som skapar en annan upplevelse. Att jag i stunden kan uppleva den stressade tanken, men att den liksom inte ”får fäste” på mig då jag vet att en tanke bara är fluff.

 

”För vi kan inte kontrollera våra tankar, vi kan bara förstå vad en tanke är … och i det ögonblicket tappar tanken kontroll över oss”

Ola Wallström

Så vi kommer långt bara att veta att vi hela tiden gör vårt bästa men att vi oskyldigt fastnar i tankebanor som inte är sanna, verkliga eller något som vi måste agera på utan att det helt enkelt bara är tankar.

 

Om Ola:

I en allt snabbare och mer komplex värld hjälper Ola företag, organisationer och individer att hålla fokus på det som är viktigt. Klarsyn, visdom och kreativitet är ledstjärnor som skapar resultat, även när det stormar. Du slipper då att fastna i stress, oro och ineffektivitet.

Produktiv men stressfri

Produktiv men stressfri

Bli personlig vän med det som sker Tänk om allt i grunden är något så futtigt som en tanke … bara en tanke … som inte är verkligt utan just en tanke … en illusion. Men just denna tanke verkar verklig och upptar hela vårt sinne som skapar hela vårt spektrum av känslor...

läs mer
Stress på arbetsplatsen eller generellt i livet?

Stress på arbetsplatsen eller generellt i livet?

Tre konkreta tips + en insikt som skapar nya förutsättningar kring stress och ohälsa på arbetsplatsen och i hemmet   Då många önskar konkreta råd och tips så börjar jag där och övergår sedan till en insikt som, om den landar, gör att du inte behöver fler råd och...

läs mer