Självledarskap & Samverkanskultur

2 Dagars workshop

Tänk om… och utmana gamla sanningar och egna osunda begränsningar

Morgondagens självledande organisationer ser och förstår att kraften i vårt agerande ligger mer i att förstå varför vi agerar snarare än att försöka kontrollera våra tankar och vårt handlande.

Som barn föds vi nyfikna och i grunden utan stress, när vi växer upp stöps vi i krav och måsten. Vi ser framgång i att prestera och jaga mer framgång med ett ibland osunt handlande samtidigt som vi hyllar och ser upp till kloka och visa förebilder. Tänk om vishet bara är en tanke bort inom oss alla. Tänk dig nyckeln som låser upp dörren för vår egen och organisationens verkliga potential.

Välkommen till en insiktsresa med potentialen att skriva framtidshistoria:

*För chefer, chefer, ledare eller medarbetaren som vill få svar på varför vi gör som vi gör. Vi utforskar vad som skulle hända om vi får större access till våra inre drivkrafter utan påverkan/åverkan från andras tyckanden eller gamla sanningar med ett oftast redan utgånget bäst-före-datum.

Målsättning:

Den övergripande målsättningen med dagarna är att bli stressfri
för att vara sitt bästa jag i alla situationer där du agerar utifrån
din klarsyn och visdom istället för stress och press.

Ur innehållet:

 • Att bli fri från osund stress
 • Konflikthantering i praktiken
 • Gränser (vem sätter mina gränser)
 • Att komma till insikt kring vad som får oss att agera
 • Att förstå sig själv och att se andra
 • Bli ditt bästa jag och den givna förebilden
 • Oro inför framtiden
 • Varför tar saker sån tid
 • Nyckeln till glädje och lycka i alla situationer
 • Lägg inte ditt välmående i andras händer
 • Risken med att överanalysera
 • Att leva i nuet