Säljutveckling

Bildning är det som är kvar när du har glömt allt du har lärt dig …

Med 22 års erfarenhet som utbildare och ”expert” på metoder som värdebaserad försäljning och SPIN har jag lärt mig att en metod aldrig är bättre än den som använder metoden. Med andra ord kan modeller vara bra i syfte att lära sig något nytt och för att säljare ska ha samma kunskapsbas men så snart vi har förstått en modell så ska vi släppa den och istället anpassa oss efter varje enskild situation.

När säljarna har kunskapen en modell kan ge och kan börja lyssna, lyssna på riktigt. När de inte jagar första bästa köpsignal för att kunna slå till utan lyssnar för att förstå. Förstå kundens situation, problem och farhågor. Detta för att kunna ge kunden bästa möjliga lösning – att vara där för att hjälpa kunden att lyckas.

Det här kräver ett mognare mindset där de förstår sina och kundens drivkrafter. Att de förstår hur deras tankar, självförtroende och hjärnspöken fungerar.

Sluta sälj och öppna upp för potential

Upplevelsebaserad säljträning med en mix av traditionella modeller och deras ”inner game of sales” i syfte att stärka både kunskapen och självförtroendet i försäljningen och säljledarskapet.

Insatsen leder till:

 • Stärkt säljkultur
 • Kortare beslutsprocesser för kund
 • Fler nya kunder, bredare kontaktytor på befintlig kund och komma högre upp i beslutshierarkin
 • Bättre på att segmentera, prioritera ”rätt” kunder
 • Bättre och mer effektiva i mötesbokningen
 • Tydlig säljprocess och förståelse för hur respektive roll kan bidra
 • Från produkt-till kund-och värdeskapande fokus
 • Bättre på att ställa frågor, lyssna, argumentera och hantera invändningar
 • Bättre på att föra pris-diskussioner och förhandla
 • Stärkt affärsmannaskap
 • Feedbackkultur – naturligt att ge och ta konstruktiv feedback

Workshops (med möjlighet till förlängning) med er ledningsgrupp, team eller arbetsstyrka där vi sätter en riktning. Sedan fortsätter ni med mig eller på egen hand:

Kontaktuppgifter:
info@olawallstrom.com

Besöksadress:
Perspektivo AB
c/o Ekskäret Klustret
Birger Jarlsgatan 58
114 29 Stockholm