Organisationsutveckling börjar inifrån

2 Dagars workshop

En symfoni av samverkande medarbetare…

Ofta utgår man ifrån matriser och modeller när organisationen ska förändras eller utvecklas. Man väljer mellan befintliga strukturer som matris-, linje eller projektorganisation och därefter stoppar man in människor.

Men jag tror att vi behöver börja i andra ändan, att vi börjar med människorna för att sedan tillsammans se vad det är för typ av organisation som vi tror funkar bäst.

Att vi utgår från hur vi kan bli bättre för andra istället för bättre än andra. Bättre för kunder, ägare, kollegor och vår jord. Kort sagt: Bygga en kultur där vi hjälper varandra att lyckas.

När syftet och riktningen är tydlig, när alla medarbetare vet vart de är på väg och varför blir det plötsligt kul och enkelt att diskutera hur vi kan hjälpa varandra att lyckas. Jag kommer aldrig att komma med en färdig lösning och föreslå en modell som ni ska hålla er till, däremot hjälper jag er att ta fram er lösning, modell eller struktur för att ni ska kunna samverka på bästa sätt i en gemensam riktning.

För ledningsgrupp, arbetsgrupper eller hela organisationen.

Målsättning:

Den övergripande målsättningen är att alla förstår hur olikheter stärker kulturen och engagemanget. Att deltagarna får mer
klarsyn, mår bättre, ökar sitt engagemang, får hjälp at att komma vidare. Detta för att alla ska dra åt samma håll, komma överens om gemensamma målsättningar och skapa nya resultat.

Ur innehållet:

 • Skapa en gemensam riktning
 • Är alla med på tåget?
 • Att nyttja varandras styrkor
 • Gränser (vem sätter mina gränser)
 • Konflikthantering i praktiken
 • Det egna ansvaret
 • Att förstå sig själv och att se andra
 • Bli ditt bästa jag och den givna förebilden
 • Oro inför framtiden
 • Lägg inte ditt välmående i andras händer
 • Risken med att överanalysera