Att gå in i dimman eller se klart

Jag är inte en person som är mallad och inom en box – det är förmodligen inte du heller.

Ändå lägger många företag enormt mycket kraft på att likrikta människor. Vi tar in nya medarbetare för att få ”friskt blod” och ändå lyssnar vi inte på vad de har att säga. När de kommer med sina tankar får de oftast höra saker som, ”det kommer du att förstå efterhand”, ”det är så vi gör det här hos oss” eller ”vänta bara, så kommer det att klarna för dig”. Och enligt undersökningar tar det bara 6 veckor för att den nya medarbetaren ska ha anammat kulturen och tänka påverkat samma sätt som alla andra.

Så vad händer om vi tvärtom, för om det här stämmer så innebär det att vi har exakt sex veckor på oss att ta vara på våra nya medarbetare för efter det ser helt samma saker som oss andra. Att vi säger till dem att de just nu är de viktigaste medarbetarna som vi har, då de har förmågan att se hur vi agerar med ett öppet sinne.

Tänk om de har får ett anteckningsblock på första anställningsdagen som de alltid bär med sig. Och så snart en tanke dyker upp som säger ”varför gör vi så här” eller ”det här verkar konstigt” så skriver de ner sina tankar. Anteckningar som ni tillsammans kan gå igenom när de sex veckorna har gått och de har ”slutat att se det som är konstigt”.

För då har vi kanske lättare att på riktigt ta till oss nya tankar och skapar ett öppet klimat där vi uppmuntrar så mycket mångfald som möjligt i form av bakgrund, erfarenheter, kunskap värderingar och ålder. Och det är lättare att odla en kultur där vi lyssnar på varandra.

Struktur, mallar, effektivisering och skalfördelar i all ära men är det säkert att det är det som skapar långsiktig hållbarhet. Vad händer om vi kan förbli ”omallade” och se på hur vi gör och organiserar oss med nya ögon, där vi kan vara öppen för ständig utvecklig istället för att försvara det vi har.

Så kom ut ur dimman där du kan vara innovativ och leda utvecklingen istället för att försöka göra som alla andra, men snabbare. Ett sätt att se på detta är de tre nyckelorden som ofta är basen för en hållbar och livskraftig organisation och det är: nyfikenhet, medkänsla och mod. En infallsvinkel på detta är att nyfikenheten handlar om att öppna upp för andras synsätt eller perspektiv, medkänslan handlar om att sätta sin in andra situation (allt från kollegor till kunder eller ägare) och mod är att våga se det som inte stämmer överens med mitt nuvarande synsätt.

Agilt ledarskap i en grundad kultur

Agilt ledarskap i en grundad kultur

När allt går fortare och blir mer komplext... så är a och o att inte ha alla svar men vara sjukt nyfiken på dem.   −Intressant, men det funkar dessvärre inte hos oss... −Just vår bransch är annorlunda så jag ser inte att... −Jag bär ju det övergripande ansvaret...

läs mer