Hållbar utveckling

Ökad medvetenhet är lika med ökad hållbarhet…

Hur ska vi tänka, samverka och fungera för att skapa en hållbar utveckling. Där företaget, individen och intressenter alla mår bra och är välfungerande över tid.

Jag upplever att i princip alla företag jag arbetar med vanemässigt agerar på samma sätt. Ägare, ledning eller chefer sätter mål för kommande år och målet består alltid i hur stor ökning som ska göras i form av försäljning, omsättning eller lönsamhet (eller alla tre). Ibland är det större förväntan på ökning och ibland mindre men oftast är förväntad ökning större än marknadens ökning. 
 
Detta innebär att samtliga bolag i hela världen varje år ska öka mer än marknaden och sina konkurrenter. Att alla medarbetare i alla bolag i hela världen ska alla jobba smartare, snabbare och effektivare än alla andra. Och ha ständig tillväxt … och sedan undrar vi varför så många upplever stress och mår dåligt …

Ta avstamp i vår samtid för att skapa en gynnsam framtid

För att få människor att fungera och prestera över tid kanske vi behöver skifta perspektiv. Att bli bäst för världen snarare än att bli bäst i världen. Att skifta fokus från att sig själv och den egna organisationen till hur vi kan bidra till en kunds framgångar, ett bättre samhälle och en bättre värld. Fokusera på syftet till varför vi finns till och hur vi kan hjälpa andra att lyckas snarare än hur mycket vi själva ska växa. 
 
Självklar behöver alla bolag ha lönsamhet för att kunna finnas kvar och blomstra, men vägen dit kan ske ur många olika perspektiv.  
En av nycklarna är att få alla medarbetare att må bra och uppleva trygghet. Trygghet som skapar egen lust att testa (våga göra både rätt och fel), att vara kreativ och samverkande med andra. Där de helt enkelt ”gör bra grejer” för sina kollegor och kunder samtidigt som de ”gör bra grejer” för samhället och världen i stort. Att alla medarbetare agerar i kreativitet och tillit istället för stress och press.

Två dagar där vi diskuterar och reflekterar över vad det är vi jagar egentligen och om det bästa sättet att nå en hållbar utveckling alltid är att öka förväntningarna på sina mål eller ständig tillväxt eller andra sätt som kanske är mer effektiva över tid effektiva över tid.

Kontaktuppgifter:
info@olawallstrom.com

Besöksadress:
Perspektivo AB
c/o Ekskäret Klustret
Birger Jarlsgatan 58
114 29 Stockholm