Hållbar utveckling 

1 Dagars workshop

Idag behöver bolag verkligen fundera på hur de ska maximera värde!

Då kan det vara bra att vara klar över vad värde egentligen är … för anställda, ägare, kunder eller jorden som vi bor på.

Många brottas med ny komplexitet och undrar hur deras affär kommer att se ut i framtiden, de undrar, ibland desperat, vem som kommer att vilja betala för deras produkter eller tjänster och på vilket sätt.

Vad händer om vi byter perspektiv. Om vi slutar sträva efter att vara bättre än till att bli bättre för andra. Eller från att se våra organisationer som mekaniska system till levande kulturer, att gå från smart marknadsföring och meningslös konsumtion till medvetna beslut, eller från kontroll och konkurrens till att öppna upp till tillit och samverkan, öppna upp för nästa nivå av medvetenhet. Att vi fokuserar på källan till bra resultat.

Vi utforskar modernt ledarskap med självledarskap och samverkande team.

För vad händer i organisationer där varje individ gör sina uppgifter för att de vill och inte för att någon säger till? Om de dessutom gör det i klarsyn och visdom, dvs i syfte att bli bäst för världen, kunderna eller sina medmänniskor. Vad skulle hända då? Vi har ett flertal analyser, verktyg och förhållningssätt där vi väljer det som passar bäst för varje uppdrag.

Målsättning:

Att bli överens om vilka värden det är som vi vill utveckla och stäva mot. Att alla förstår hur olikheter stärker organisationen och kulturen. Hur vi hjälper varandra att lyckas.

Ur innehållet:

 • Vad är det egentligen vi vill skapa tillsammans
 • Det egna ansvaret
 • Vad är värt att jobba för
 • Stresshantering
 • Gränser (vem sätter mina gränser)
 • Att komma till insikt kring vad som får oss att agera
 • Att förstå sig själv och att se andra
 • Konflikthantering i praktiken
 • Varför tar saker sån tid
 • Risken med att överanalysera
 • Tid för reflektion