Förändringsledning

En symfoni av samverkande medarbetare…

Ofta utgår man ifrån matriser och modeller när organisationen sak förändras eller utvecklas. Man väljer mellan befintliga strukturer som matris-, linje eller projektorganisation och därefter stoppar man in människor. Men jag tror att vi behöver börja i andra ändan, att vi börjar med människorna för att sedan tillsammans se vad det är för typ av organisation som vi tror funkar bäst.

När syftet och riktningen är tydlig, när alla medarbetare vet vart de är på väg och varför blir det plötsligt kul och enkelt att diskutera hur vi kan hjälpa varandra att lyckas. Jag kommer aldrig att komma med en färdig lösning och föreslå en modell som ni ska hålla er till, däremot hjälper jag er att ta fram er lösning, modell eller struktur för att ni ska kunna samverka på bästa sätt i en gemensam riktning.

Samverka i förändring

Mina kunder säger att jag är expert på att förenkla, sätta igång och behålla tron att det går. Ja, nu finns det ju situationer som kan vara komplexa och svåra att få grepp om. Men även de komplexa situationerna går oftast att förenkla. Ibland är allt som krävs är en ny infallsvinkel, ett ändrat perspektiv eller att vi faktiskt vill leta reda på det enkla, raka och begripliga. Jag används ofta för att komma in med ett förlösande perspektiv eller för att hjälpa till att skära bort det oväsentliga för att direkt komma till kärnan. Detta gör jag med såväl chefer och ledning som med medarbetare.

Det handlar om att släppa lös all kreativitet, nyfikenhet och uthållighet som finns i alla organisationer och som gör jobbet kul, spännande och utvecklande. Att vi tillsammans kan samverka för bättre resultat där vi hjälper andra att lyckas, där vi jobbar i flow istället för under press – helt enkelt för att var och en vill.

Workshops (med möjlighet till förlängning) med er ledningsgrupp, team eller arbetsstyrka där vi sätter en riktning. Sedan fortsätter ni med mig eller på egen hand:

Kontaktuppgifter:
info@olawallstrom.com

Besöksadress:
Perspektivo AB
c/o Ekskäret Klustret
Birger Jarlsgatan 58
114 29 Stockholm