Vad händer när vi vågar involvera alla

  • Hur ska vi kunna bidra med all vår kompetens, kreativitet och visdom om vi inte vet vart vi är på väg?
  • Hur ska vi kunna känna engagemang om vi inte är betrodda med alla fakta som behövs för att kunna göra ett riktigt bra jobb?
  • Hur ska kunna växa tillsammans med andra om vi behandlas som en andra klassens medarbetare där vissa får tillgång till information medan andra inte får det?

I mitt jobb har jag förmånen att träffa många olika typer av företag, branscher och ledarstilar. Allt ifrån väldigt slutna och kontrollerande organisationer till helt transparanta. Jag har även haft förmånen att, i tillitsfulla och modiga organisationer, hjälpa till med strukturer där medarbetarna sätter varandras löner. I vissa fall måste jag skriva på sekretessavtal när jag får ut interna dokument eller marknadsplaner medan andra tycker att det är bra att alla vet vilken riktning det är som gäller.

Jag har till och med blivit tillfrågad om att bli anlitad som konsult i ett bolag där marknadsplanen var HEMLIG – där det bara var vd och marknadschefen som kände till den och inte ens jag skulle få veta vad den innehöll eller vart bolaget var på väg. Jag skulle bara få se den lilla del där de ansåg sig behöva min hjälp och absolut inte få tillgång till helheten. Det säger sig självt att ingen av de övriga medarbetarna heller hade någon som helst aning om vart bolaget var på väg.

Jag tackade då nej till uppdraget. Det var mycket svårt att tillföra tillräckligt värde och veta vad jag skulle kunna bidra med.

Trots att jag någonstans kan förstå att man är rädd att andra ska stjäla ens idéer så vet jag idag att det är svårt om det ens går att stjäla. Efter att ha jobbat med över 700 företag de senaste 20 åren är jag övertygad om att det inte går att kopiera ett annat företag. Det går inte ens att ta specifika delar som andra har gjort bra för att implementera i sitt eget företag. – för det blir fortfarande på vårt sätt, vilket innebär att det troligtvis ändå blir sämre än originalet…

Rädslan för att någon ska kunna stjäla ens bästa idéer är bara hjärnspöken.

När du förstår att ett företag inte går att kopiera slutar du att vara rädd

Det finns andra bolag som har samma syn som jag, att det är viktigt att alla anställda och intressenter har full tillgång till så mycket information som möjligt för att kunna göra ett bra jobb och fatta rätt beslut. Att det är viktigt att öppna upp för att göra så många som möjligt så delaktiga som möjligt.

Ett företag valde att bjuda in medarbetare, kunder, leverantörer och intressenter till en stor tillställning där de presenterade sin marknadsplan som en pjäs. Detta för att var och en skulle veta vart bolaget var på väg och kunna bidra på sitt unika sätt. Företaget ville på detta sätt göra det enklare för alla att medverka till gemensamma framgångar.

Ett annat bolag var trött på att ha samma lönediskussioner varje år så därför gjorde de alla löner transparanta och byggde en struktur där medarbetarna satte varandras löner (hur vi tänkte och genomförde detta kommer i en separat bloggpost). Denna öppenheten gav många fördelar. Bland annat att medarbetarna slutade att gå och snegla på varandra i tron att andra tjänar mer, att alla ”tvingades” komma överens om vad som var lönebildande (och det är inte det du tror) och att alla kunde fokusera på jobbet istället för att ägna timmar och åter timmar åt hur de kunde maximera sin lön i en löneförhandling.

Jag tror inte att vi behöver vara rädda för att ge för mycket information och involvera andra utan det är tvärtom – det är just det som skapar saker som engagemang, arbetslust och en möjlighet att tänka själv och växa både som individ och som team.

För att förändra en företagskultur så tror jag att kraften ligger i att involvera och engagera.

“Utveckling innebär att vara nyfiken på resan och värdet som resan kan innebära. Koppla detta till meningsfullhet och lönsamhet likt groende frön planterat i rika förutsättningar och vattna sedan med goda ambitioner. “

/Ola Wallström

Allt börjar med nyfikenhet och samtal bortom existerande sanningar.

Om Ola Wallström:

I en allt snabbare och mer komplex värld hjälper Ola företag, organisationer och individer att hålla fokus på det som är viktigt. Klarsyn, visdom och kreativitet är ledstjärnor som skapar resultat, även när det stormar. Du slipper då att fastna i stress, oro och ineffektivitet.

Transformativt ledarskap genom inre klarhet

Transformativt ledarskap genom inre klarhet

Insikter som skapar avsikter för människor och företag Så vad händer om det tar lång tid? Så vad händer om det redan tagit längre tid än du trodde? Så vad händer om det kommer att ta ännu längre tid? Vet att dagen du är framme alltid kommer, för det gör den alltid,...

läs mer