Framtiden kräver framtida lösningar

Innebär en konstant föränderlig värld stora hot eller enorma möjligheter för dig? Jag tror att det beror det på vilket perspektiv du väljer.

Många företag jag arbetar med är oroliga då de inte vet vad alla förändringar innebär för dem. Hur de kommer att göra sina affärer, vem som i framtiden vill betala för deras tjänster, om någon överhuvudtaget vill träffa deras säljare och om de ens kommer att ha ett existensberättigande på marknaden. Känner du igen dig?

Jag förstår att framtiden kan te sig osäker och vi behöver fundera på hur vi ska tackla det som händer. Problemet är att vi alltför ofta gör det genom att strama upp struktur, metoder och kontrollfunktioner när det kanske är andra saker som ger oss de svaren som vi önskar.

Enligt min erfarenhet sitter svaren i människorna mer än i strukturen, att vi istället för att satsa på formalia, nya metoder och struktur kan få större och snabbare effekt på att satsa på medarbetarna, delegera beslutsmandat och skapa ett (ännu) bättre samarbetsklimat.

Maximera vinst eller maximera värde

Att du bara för ett ögonblick släpper din egen hårdnackade ståndpunkt och börjar att lyssna på den andra parten. Lyssna på riktigt, för att förstå vad den andre menar och varför den personen har sin ståndpunkt. För att gemensamt hitta en lösning som gynna alla istället för att ligga kvar i var sin skyttegtrav. Att släppa kontrollen och ha tilliten till att du kommer att få det som du behöver samtidigt som den andre blir nöjd.

Alltså att du samtidigt reflekterar över vad jag gör och vad andra gör. Att du lägger fokus på det som är viktigt och skapar bra resultat för alla.

I sin enklaste form kan jag tillsammans med de organisationer jag arbetar för ibland börja med att reflektera över två saker.

Hur hjälper vi varandra att lyckas?

Vi sitter i samma båt och ska åt samma håll men ofta mäts vi på olika saker, har olika budget och är organiserade i silos där vi inte kommunicerar med varandra. Hur gör vi för att hjälpa varandra att lyckas istället för att ensidigt fokusera på mitt eget. Att mitt viktigaste jobb är att vakta någon annans rygg, i trygg förvissning att det finns andra som vaktar min. Så att vi kan fokusera på att driva saker framåt stället för att lägga en massa tid på politik, inre stridigheter eller annat som inte skapar resultat. Jag brukar då börja med att lyfta blicken fundera  på hur jag kan hjälpa de som är närmast mig att lyckas.

Vad har det med mig att göra?

Är reflektion nummer två. Vi kan alla ha en tendens i att fastna i gnäll över hur saker borde vara, hur olika aktiviteter ska skötas och hur andra borde sköta sitt jobb. När jag hamnar i detta tyckande (det gör jag själv också fortfarande ibland) så handlar det ofta om saker som egentligen inte rör eller berör mig utan det är mer av en ”principsak”. Hur jag tycker att sakers tillstånd borde vara och egot drar igång för fullt. Ofta är det småsaker som tex att andra inte väntar på sin tur att prata när vi har möten utan istället kastar sin in med sina idéer.

Men det kanske inte är så viktigt i alla sammanhang. När andra agerar på ”fel” sätt men det inte direkt påverkar mig så kanske jag bara ska låta mitt ego vara och helt enkelt fråga mig själv: Vad har det med mig att göra? Kanske är det dessutom är fullt möjligt att den andre gör sina arbetsuppgifter på absolut bästa sätt och att det är jag som har fått allt om bakfoten? Överväg detta då du känner dig låst. Det har hjälp mig och de jag jobbar med så många gånger…

I mitt personliga fall handlar det ofta om att fokusera på att hjälpa andra och att inte ta mitt eget tänkande på så stort allvar.

Om Ola Wallström:

I en allt snabbare och mer komplex värld hjälper Ola företag, organisationer och individer att hålla fokus på det som är viktigt. Klarsyn, visdom och kreativitet är ledstjärnor som skapar resultat, även när det stormar. Du slipper då att fastna i stress, oro och ineffektivitet.

Agilt ledarskap i en grundad kultur

Agilt ledarskap i en grundad kultur

När allt går fortare och blir mer komplext... så är a och o att inte ha alla svar men vara sjukt nyfiken på dem.   −Intressant, men det funkar dessvärre inte hos oss... −Just vår bransch är annorlunda så jag ser inte att... −Jag bär ju det övergripande ansvaret...

läs mer