Att bli kär i sin framtid

Vad är det egentligen som alla är på jakt efter…? Är det pengar eller den sinnesro som de tror att pengar kan ge? Är det partnern eller den lycka som de tror att partnern kan ge? Är det titeln eller den sinnesro som de tror att titeln kan
ge? Är det framgång i livet eller den sinnesron som de tror att framgång kan ge?

Tänk om vi jagar fel saker… att det som vi egentligen jagar inte finns i pengar, partners, titlar
eller framgång. Kan det till och med vara så att vi redan har det som vi så desperat jagar, att vi föddes med sinnesro och att den har funnits där hela tiden? Bakom all jakt och alla lager av tankar och när vi förstår hur allt hänger ihop, så blir det plötsligt enkelt att bli kär i sin framtid.