Aktuellt

Tänk om vi löser fel problem?

Föreläsningar just nu

I en allt snabbare och disruptiv värld letar många efter strategier och förhållningssätt att hantera en upplevd osäker framtid. I en allt snabbare och mer osäker värld satsar allt fler på att försöka kontrollera både det som händer och sina tankar.

En kort föreläsning med nya perspektiv kring våra tankar och vår upplevda verklighet. Om vi kan besegra eller gå igenom våra rädslor eller om det kanske inte finns så mycket att vara rädd för från första början. Följt av gruppdiskussion samt frågor och svar.

“Tänk om vi inte kan kontrollera våra tankar, 

att om vi bara kan förstå vad en tanke är… 

i det ögonblicket tappar tanken kontroll över oss.”

Tänk om vi är skapade att kunna hantera den värld vi lever i och att det i grunden bara finns ett problem: Att rädda osäkra tankar. I så fall kan kan lösningen vara trygga tankar … och då kan det vara bra att förstå vad en tanke är?

Tankar om tankar…